5 hilarische Jezus mirakel pranks

2. Jezus verrees uit de doden (Petrus, 138):

Wij citeren:  “Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen! God heeft Jezus ten leven gewekt. Zijn lichaam is geen ogenblik aangetast door het bederf van de dood: God heeft Hem doen verrijzen! Wat is gebeurd, gaat ons begrip te boven; zijn verheerlijkt lichaam behoort immers niet tot onze wereld van vlees en bloed, lijden en dood. Maar het feit is gebeurd. Honderden waren er getuigen van, duizenden hebben er hun leven voor geschonken.” De moderne Jezus verrijst niet alleen, hij maakt er ook onmiddellijk een Hemelvaartsdag van!


(lees verder op de volgende pagina)