5 hilarische Jezus mirakel pranks

Jezus redt! … Nog altijd, ja?

Niet alleen de parabels uit het Nieuwe Testament worden al eeuwen overgeleverd, ook de wonderen die Jezus waarmaakte gaan nog altijd van mond tot mond. En bijna elk jaar staat er wel ergens een nieuwe Jezus op om die mirakels uit de ‘goeie ouwe tijd’ te bekrachtigen met nieuwe mirakels. Niet dat de hippe moderne Jezus er iets van terechtbrengt, maar lachwekkend zijn ze wel! En zeker als er een verborgen camera in de buurt staat…

1. Jezus liep over het water (Mattheüs, 14):

Wij citeren: “Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou nog blijven om de mensen weg te sturen. Toen iedereen weg was, ging Hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de discipelen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Om een uur of vier in de morgen liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was…”. De moderne Jezus laat niet alleen de kreupele weer lopen, hij stuurt hem ook meteen het water op!


(lees verder op de volgende pagina)