4 grappige of vreemde toevalligheden die je zullen verbazen

Eens aan het hoofd krabben.

Reïncarnatie is de religieuze of filosofische opvatting dat een deel van een levend wezen na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Het huidige christendom wijst het idee af, maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. Tegenwoordig hechten vooral het hindoeïsme, het jainisme, het boeddhisme en het sikhisme nog geloof aan deze theorie.

En wat is toeval? Het toeval kan worden gezien als het voorkomen van gebeurtenissen waarvoor geen doeloorzaak te vinden is, of die ontstaan door een stochastisch proces, een opeenvolging van toevallige uitkomsten. Kortom, reïncarnatie en toeval zijn twee vage begrippen. Moest het nu zo zijn, was dit het lot of puur toeval?

1. Dit krantenknipsel bewijst dat twee broers in twee opéénvolgende jaren verongelukten in het verkeer op Bermuda, aangereden door dezelfde taxichauffeur, met dezelfde passagier aan boord, in dezelfde straat en de jongens waren allebei 17 jaar oud en reden met dezelfde bromfiets

bermudaeilanden

2. Amper vijf maanden na de uitzending van deze aflevering van Johnny Bravo op het tekenfilmkanaal Cartoon Network vond 9/11 écht plaats

johnnybravo


(lees verder op de volgende pagina)