Intelligente mensen gaan laat slapen, zijn rommelig en vloeken vaak

Laat ze maar zagen, want als je deze eigenschappen hebt, sta je voor op de rest!

Tijdens je jeugd werd je berispt voor de chaos en rommel in je slaapkamer, ging je in tegen je ouders wanneer ze erop stonden dat je vroeg naar bed ging en wat later zou je ontdekken dat je soms gewoon niet anders kan dan een vloekwoord gebruiken om jezelf duidelijk te kunnen uiten… Dat is goed! Want indien je nog steeds slordig bent, laat gaat slapen en vaak vloekt, ben je volgens experts eigenlijk een zeer intelligent persoon.

1. Slimme mensen gebruiken slechte taal.

Via Red Granite Pictures
Via Red Granite Pictures


Er bestaat een opinie dat enkel slecht opgeleide mensen slechte taal gebruiken omdat ze gelimiteerd zijn in de woorden die ze gebruiken. Maar eigenlijk zijn het zij die amper slechte woorden gebruiken die een beperkte vocabulaire hebben.

Enkele Amerikaanse academici besloten om een interessant experiment uit te voeren: ze vroegen aan mensen om zo veel mogelijk vloekwoorden op te sommen. De resultaten waren verrassend: de participanten die het meeste vloekwoorden kenden, hadden de hoogste IQ-waarden van de hele groep. De oratorische talenten van deze mensen waren ook veel hoger dan die van de deelnemers die minder vloekwoorden kenden.

Langs de andere kant zijn het wel de intelligente mensen die de optie hebben om het juiste woord op het juiste moment te gebruiken en weten ze ook wanneer ze best stil kunnen zijn.
(lees verder op de volgende pagina)