Boot staat in brand, maar je gelooft nooit hoe dat geblust wordt!

Niet normaal!

Deze beelden zijn van ergens op een meer in de Verenigde Staten. Daar heeft een plezierbootje vuur gevat. Het vaartuig lijkt volledig te zullen uitbranden, tot plots iets heel merkwaardigs gebeurt. Ook tot grote verbazing van de mensen die dit filmpje draaiden en later online zetten.

Video: Boot staat in brand, maar je gelooft nooit hoe dat geblust wordt!