Ben jij links- of rechtshandig of allebei?

Da Vinci was hét voorbeeld van tweehandigheid.

Nooit vergeet ik de ontmoeting met iemand die iets zeer uitzonderlijks kon: zowel in haar linker- als haar rechterhand nam ze een pen en op een blad papier schreef ze simultaan hetzelfde zinnetje naar elkaar toe. Vanuit de ene hoek schreef ze met haar linkerhand van links naar rechts ‘Ik zie je graag’ en vanuit de andere hoek schreef ze met haar rechterhand van rechts naar links ‘Gaarg ej eiz ki’… Het spiegelbeeld van ‘Ik zie je graag’! En geloof het of niet: de vrouw die dit deed was niemand minder dan Margriet Hermans!

Ambidextrie of tweehandigheid is het fenomeen dat iemand zowel links- als rechtshandig is. Tweehandigen zijn van nature even vaardig met links en rechts en hebben geen duidelijke voorkeur van welke hand ze bij een bepaalde handeling gebruiken. Sterker nog: vaak kunnen ze met beide handen twee verschillende dingen bezigen. Wat Margriet Hermans kan is straf, maar in Rome is een vrouw bekend die met haar ene hand Grieks schrijft en met haar andere hand dezelfde tekst in het Latijn! Maar dergelijke bekwaamheden zijn eerder een vorm van ‘multitasken’ dan van tweehandigheid.

[related-posts]

Soms wordt ambidextrie noodgedwongen aangeleerd wegens een arm- of een polsbreuk. Bij sommige mensen komt ambidextrie nog voor omdat natuurlijke linkshandigheid vroeger vanuit de opvoeding werd ontmoedigd of zelfs verboden, waardoor een kind gedwongen rechtshandig leerde schrijven. Het woord ambidextrie wordt ook gebruikt voor iemand die met beide voeten even vaardig is, wat bijvoorbeeld bij voetbalspelers bijzonder gewaardeerd wordt. Nochtans komt ambidextrie meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Een nadeel van ambidextrie kan zijn dat de persoon ermee moet leren omgaan. Sommigen lijden nogal aan besluiteloosheid over de te gebruiken lichaamshelft. Daar hebben mensen die kunnen multitasken minder last mee. ‘Multitasken’ is in het Nederlands een algemeen aanvaard woord wat staat voor ‘het uitvoeren van meerdere handelingen of processen tegelijkertijd’. De term is afkomstig uit de computerwereld, waar met multitasking wordt bedoeld dat verschillende computerprogramma`s tegelijkertijd actief zijn, gebruikmakend van dezelfde processor.

[related-posts]

Van Leonardo Da Vinci was bekend dat hij het tekenen en schilderen met zijn linkerhand voortzette wanneer zijn rechterhand iets anders ‘omhanden’ had. En omgekeerd. Mensen die zulke vaardigheid beheersen, wordt een vorm van unieke genialiteit toegeschreven, omdat ze de twee hersenhelften volledig in balans hebben.

Wat mijzelf betreft, ik behoor eerder tot de categorie van mensen met… twee linkerhanden! …