11. Wespen die een nest bouwen rond een houten beeld

12. Een cicade die vervelt
(lees verder op de volgende pagina)