10 opvallende cartoons over de evolutie van de maatschappij

Vooruitgang of achteruitgang?

De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde. Ze beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Charles Darwin (1809-1882) wordt samen met Alfred Russel Wallace (1823-1913) beschouwd als de belangrijkste grondlegger van de evolutietheorie.

  1. De soorten

evolutie1

2. Draagbare/mobiele communicatiemiddelen

evolutie2


(lees verder op de volgende pagina)