Geen selfies meer in ziekenhuizen?

Bescherming van de privacy.

Dit jaar heeft de sefiehype een ontzettende vlucht genomen, maar als iedereen, wáár ook, massaal kiekjes begint te nemen, kan er wel eens iemand mee op de foto staan die dit helemaal niet gepast vindt. En zeker niet als zijn/haar beeltenis dan even later circuleert via de sociale media.

In Nederland werd al eerder gewag gemaakt van een algemeen selfieverbod in ziekenhuizen. Het zijn hoofdzakelijk jongere bezoekers én patiënten die te pas en te onpas kiekjes nemen. Zelfs tijdens een behandeling toveren ze plots hun telefoon tevoorschijn. De directies van de ziekenhuizen willen in de eerste plaats hun personeel beschermen.

[related-posts]

Het zou best kunnen dat je voortaan ook in Vlaamse ziekenhuizen al van bij het binnenkomen via een bordje wordt aangemaand om geen selfies te maken. “Wij kunnen moeilijk alle gsm’s en fototoestellen verbieden”, luidt het, “maar de patiënt en de bezoeker moeten zelf bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid.”

Daniel Devos van Zorgnet Vlaanderen, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen, wijst erop dat in de eerste plaats de privacy van het ziekenhuispersoneel moet geëerbiedigd worden, maar is geen voorstander van een keihard selfieverbod zoals in Nederland.