Een selfie? Niet te pas en te onpas!

De verkiezingskoorts is onder politici en partijen al volop aan de gang, ook de stemgerechtigden zelf worden nu al met waarschuwingen en regels om de oren geslingerd.

Een selfie was ‘Het Woord van het Jaar 2013’ en zowaar een rage in ongeveer de hele wereld, Peter Grouwels van de FOD Binnenlandse Zaken wil de kiezers alvast verwittigen: géén selfies in het stemhokje!

25 mei is nog ver af en het worden wellicht ’straffe verkiezingen’ en dus worden nu al voorzorgen genomen om de minste vervalsing in de kiem te smoren. “Tijdens het stemmen handelingen verrichten om het stemgeheim te doorbreken, is volledig uit den boze en zal dus ook bestraft worden!”, zegt Binnenlandse Zaken.

Wie het riskeert een selfie te maken in het stemhokje, riskeert een boete van 300 tot 3000 euro! Alsjeblief! Nièt gaan stemmen kost minder…

Het zou ons niet eens verwonderen als tegen 25 mei de gangbare procedure van een incheck op de luchthavens een regel wordt: ‘Zakken leeg a.u.b. En dan even een scan maken!’…