Wij zijn het schrijven verleerd!

Pen en papier doen ons verkrampen.

Doe zelf maar eens de proef op de som. Schrijf al je opgeslagen telefoonnummers en e-mailadressen over in een notitieboek -een aanrader, trouwens!- en al na 15 minuten ervaar je krampen in je vingers, je hand en je pols.

Opvallend is ook dat ons geschrift naarmate de jaren verandert: slordiger, onleesbaar en een teveel aan afkortingen. Oorzaak? Het overmatig gebruik van onze computer, smartphone of tablet. Het mag dan wel makkelijker en sneller in zijn werk gaan, we vergéten ook twee keer vlugger alles wat we noteerden en doorstuurden via ons tikklavier!

Britse onderzoekers lieten twee groepen van studenten in een aula een aantal voordrachten aanhoren. De ene groep moest aantekeningen maken op de ouderwetse manier, met pen en papier, de andere groep kreeg een laptop ter beschikking.

[related-posts]

Na afloop werden de studenten mondeling ondervraagd en werden ze getest op feitelijke kennis én op inzicht in de materie. Op de feitelijke vragen waren de resultaten aan elkaar gewaagd, maar qua kennis en het beheersen van het onderwerp, gingen de laptopgebruikers compleet onderuit.

De onderzoekers sturen hiermee een signaal uit naar alle studenten die binnenkort voor de examens staan: leerstof die we noteren met pen en papier worden door onze hersenen beter verwerkt dan digitale aantekeningen. Wie moet studeren voor een vak dat veel inzichtelijke kennis vereist, schrijft zijn notities dus best met de hand!

Noot: met de hand geschreven sollicitatiebrieven krijgen over het algemeen meer aandacht dan getypte vellen papier. Al verhelen potentiële werkgevers niet dat ze je geschrift laten onderzoeken door een vakbekwame grafoloog.