Weet jij waar deze gigantische kluis voor dient?

Deze kluis is van universeel belang!

Dit gigantische gebouw, ook wel ‘Doomsday Vault’ genoemd, is de wereldzadenbank en bevindt zich op het eiland Spitsbergen, 120m diep in een berg. Sinds 2008 worden er stelselmatig zaden uit de hele wereld in opgeslagen; het is een voorziening tegen het verlies van de diversiteit in traditionele, nationale zadenbanken. Over het algemeen wordt deze kluis aangesproken wanneer nationale banken zaden verliezen vanwege natuurrampen of oorlogen. Zo is de Filipijnse zadenbank grotendeels verwoest door een overstroming, gevolgd door een brand. In Afghanistan en Irak is de zadenbank zelfs volledig verloren gegaan.

svalbard_vault_mountain_cutaway


Het idee kwam voor het eerst ter sprake na de Tweede Wereldoorlog, toen verscheidene landen hun zadenbank in vlammen zagen opgaan. De keuze voor Spitsbergen is geniaal: de locatie ligt ver weg van militaire conflictzones, er is geen noemenswaardige tektonische activiteit én de permanente permafrost verzekert de continue vriestemperatuur. Daarenboven bevindt het zich op 130m boven het zeeniveau, waardoor de zaden ook veilig zijn als zeespiegel stijgt door het smelten van de ijskappen. In het geval van een globale ramp zou deze kluis de instandhouding van het zadenbestand en bijgevolg van de landbouw dus verzekeren.

De kluis bevat maar liefst 860.000 verschillende soorten zaden die honderden, en zelfs duizenden jaren kunnen worden bewaard!

In 2015 werd er voor het eerst beroep gedaan op de wereldzakenbank. Door de Syrische burgeroorlog kon de nationale zadenbank in Aleppo geen zaadmonsters voorzien om beschadigde oogsten te compenseren en toekomstige oogsten te garanderen.

Video: Doomsday Vault