Prins Laurent verliest vanaf volgend jaar 15% van dotatie en dat komt neer op dit bedrag

Prins Laurent reageerde bij monde van zijn advocaat meester Arnauts: “Die 15% is zijn volledige nettoloon, want het overige bedrag van zijn dotatie zijn werkingskosten. Heeft u het ooit al eens meegemaakt dat een werknemer zijn volledige nettoloon moet inleveren op jaarbasis als straf voor één fout”, aldus de man in Het Journaal. Volgens hem zijn ook de wetten van de verdediging niet nageleefd en nemen zowel premier Michel als de regering een loopje met de wet.

“Voor mij lijkt het alsof Laurent in zijn kindertijd is blijven steken: hij is een kleuter die uittest hoe ver hij kan gaan voor ze hem straffen. Hij kan niet met geld omgaan, het is hem ook nooit geleerd”, aldus royaltywatcher Brigitte Balfoort in De Standaard.

Nog dit: officieel is het allemaal nog niet. Daarvoor moet de inhouding eerst worden goedgekeurd door de Kamer en zelfs daarna zijn nog beroepsprocedures mogelijk.