Onderzoek toont aan dat roddelen goed is voor ons

Het effect van roddelen.

Ook al is het ons altijd afgeleerd, uit onderzoek blijkt dat het goed is voor ons zelfbeeld om af en toe eens te roddelen. De Universiteit van Groningen heeft een onderzoek uitgevoerd om te begrijpen waarom mensen graag horen over de mislukkingen of verwezenlijkingen van anderen. Het doel van de studie was om te onderzoeken wat het effect is van het opvangen van roddels op de ontvangers ervan.

Er werd aan een grote groep mensen, mannen en vrouwen, gevraagd om terug te denken aan de laatste roddels die ze hoorden over andere individuen. Ondertussen kregen ze een vragenlijst voorgeschoteld die peilde naar het effect van die roddels op de persoon.

vriendinnen2


Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de roddels ervoor zorgen dat mensen zich gaan vergelijken met de ander. Roddels vormen daardoor een bron van zelfreflectie. Bij de meeste mensen zal dit leiden naar een zoektocht om zichzelf te verbeteren om een betere situatie te creëren dan de roddel die ze net hoorden. De wetenschappers besluiten daarom dat roddelen niet per sé slecht is voor ons, integendeel.

Belangrijk is wel dat we op een goede en gezonde manier met roddels omgaan. De wetenschappers leggen uit dat we roddels moeten accepteren als een deel van het leven en ze moeten bekijken met een kritische houding en zelfreflectie. Uiteraard is er een grens en geldt het positief effect niet wanneer de roddels bestaan uit pure vernederingen of wanneer ze echt bedoeld zijn om te kwetsen.