Jaarlijks wordt 1 miljoen euro aan leeggoed weggegooid!

De kleine besparingen beginnen bij jezelf.

Nu iedereen het heeft over de besparingsmaatregelen die de toekomstige regering wil invoeren, kan een artikel als dit je belachelijk in de oren klinken, maar het is wel stof tot nadenken. Geen idee of jij telkens nakijkt of je al dan niet ‘statiegeld’ kunt ontvangen voor je lege wijnflessen, maar ik doe het nooit en in feite ben ik al maar al te blij dat er een paar glascontainers in mijn buurt staan. Niet dat ik zo’n grote wijndrinker ben, maar per fles gooi ik gemiddeld 0,30 € weg. En vele kleintjes maken een groot, niet?

In de nabijheid van glascontainers staan doorgaans dan ook een paar ‘spaarders’ op de loer. In mijn buurt is er zo’n man die ook zonder omwegen de mensen aanspreekt en vraagt om hun lege flessen te selecteren alvorens ze in de containers te werpen. De mensen laten hem meestal ook gewillig begaan. Je denkt dan: ‘Godja, wat kan het mij schelen!’. Onbewust schept hij ook een beetje orde in de onmiddellijke nabijheid van de containers, want vele afvalbakken zijn vaak overvol en vele consumenten hebben het kennelijk moeilijk om glas van huisafval te onderscheiden. Ik kan er me rot aan ergeren!

[related-posts]

Maar nu de naakte cijfers: in Vlaanderen worden naar schatting wekelijks 100.000 lege flessen (!) in glascontainers gegooid. Daarvan geeft ongeveer één derde je recht op statiegeld of een zogenaamde waarborgsom. Die som ontvang je als je de flessen gewoon terugbrengt naar de winkel waar je ze aankocht. Een som die je gewoon aan scherven slaat in de afvalbak. En in dit geval brengen scherven geen geluk, want op die manier smijten we gezamenlijk ongeveer 1 miljoen euro per jaar weg. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar dit zijn de cijfers die het recyclageorganisme Fost Plus rapporteerde.

In totaal verwerkt de organisatie ongeveer 334.000 ton glas per jaar! Recyclage is een goeie zaak uiteraard -van afvalglas wordt nieuw glas vervaardigd- maar sinds de invoering van statiegeld op glazen flessen (1980) was het altijd de bedoeling de flessen in zijn geheel te hergebruiken. Een lege fles wijn werd grondig gereinigd en opnieuw gevuld, tout court. De recyclage van glas en de daaruit voortvloeiende productie van nieuwe flessen en bokalen kost de gemeenschap veel meer.

Heel anders is het probleem van drankverpakkingen in plastic en blikjes. Maar dát is een totaal ander artikel. Wordt vervolgd…