Interessant: dit gebeurt met 100 euro van jouw belastinggeld

Begroting.

België is één van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa. De Tijd onderzocht met behulp van De Nationale Bank waar al die taksen precies heen vloeien, naar aanleiding van de begrotingscontrole van de regering. Stel: je hebt 100 euro aan belastingen betaald, waarvoor wordt dat bedrag dan aangewend?

De belangrijkste uitgaves van de Belgische regering zijn: gezondheidszorg, uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, kinderbijslag en allerlei rampenfondsen. In Frankrijk geeft de regering zelfs nog meer uit aan sociale ondersteuning. Wat onderwijs betreft geeft België dan weer meer uit dan onze buurlanden, terwijl het bij defensie net het omgekeerde is.

Posities 6 t.em. 19 hoe 100 euro van jouw belastinggeld besteed wordt

6,2 euro: subsidies aan bedrijven
5,6 euro: rentelasten
4,8 euro: mobiliteit
4,4 euro: kinderbijslag
3,7 euro: werkloosheid
3,3 euro: veiligheid
1,9 euro: andere sociale bescherming
1,6 euro: milieubescherming
1,6 euro: defensie
0,9 euro:  cultuur
0,6 euro: sport
0,6 euro: sociale woningbouw en gemeenschapsvoorzieningen
0,2 euro: religie
2,6 euro: andere

(lees verder op de volgende pagina voor de top 5)