Brusselse schepen maakt bekend hoe makkelijk ze 16.000 euro verdiende met mandaten

Maar nu komt de vraag die op éénieders lippen brandt: wat moest mevrouw Roex doen voor dat bedrag op te strijken? Vier avonden per jaar met telkens drie vergaderingen van nauwelijks een kwartiertje. Ze moest behalve dat ook twee handtekeningen per jaar zetten, maar daarvoor kwam de chauffeur van Sibelgas zelfs tot aan haar deur gereden. Tenslotte deed ze ook nog een bezoldigde studiereis naar windmolenpark C-power, inclusief restaurantbezoek achteraf.

“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Maar ik schaamde mij er zo hard voor dat ik het overgrote deel weg schonk aan beursstudenten. Tot ik in de zomer van 2011, bij de zoveelste statutenwijziging om deze nepconstructie in stand te houden, mezelf niet langer in de spiegel kon kijken. Ik stapte gedegouteerd op en ja, ik maakte er kabaal over. Maar zaken echt in beweging krijgen, dat lukte me niet”, schrijft Roex in een column in De Morgen.

“Ik hoop dat elke politicus – wat zijn of haar overtuiging ook is – voluit gaat voor een zaak die niet de eigen zaak is, maar het collectieve belang”, is haar inspirerende slotconclusie.