Betalen met je stem

Je eigen stem vervangt de pincode bij het mobiel bankieren.

In vele bedrijven is het plaatsen van je vingerafdruk al dé manier om je al dan niet toegang te verschaffen tot de kantoren. Tot vandaag wordt de deur van een beveiligde ruimte meestal ontgrendeld bij wijze van een cijfercombinatie.

Binnenkort is het intikken van je pincode aan een bankautomaat wellicht ook verleden tijd. In Nederland kan je momenteel namelijk via een app betalen met… je stem. Voorlopig spreekt men nog over een proefproject (met de naam “Inge”) naar een idee van ING Nederland in hun Mobiel Bankieren App, maar nu al blijkt dat dit een zeer bevredigend resultaat oplevert.

[related-posts]

Als ik zulke titel lees, is de eerste vraag die bij me opkomt: wát moet je dan in godsnaam zeggen tegen zo’n ding? Je moet er toch niet luidop je pincode inspreken?… Het is zowaar nog gekker. het enige zinnetje dat je moet herhalen is “Luister naar mijn stem en je weet wie ik ben!”. Precies dát zinnetje vervangt de pincode bij het betalen.

Hoewel de bedenkers bij hoog en bij laag beweren dat de stemherkenning veiliger is dan de aloude pincode en de vingerafdruk, heb ik hier toch zo mijn bedenkingen bij. Wat doe je als je hees bent of als je stem door een loopneus heel anders klinkt dan gewoonlijk? Maar ja, hier zijn we zo ver nog niet. Afwachten maar.