Dat dit in 2015 nog kàn!

Egyptische jongeren mogen de familienaam van hun moeder niet uitspreken!

Niet overal viert men Moederdag op de tweede zondag van mei. In Egypte en het schiereiland Sinaï werd dit ‘feest’ afgelopen week gevierd en vieren is in dit geval een groot woord. Tot voor kort waren vrouwen er de absolute ondergeschikten binnen een gezin en waren ze ook helemaal niet welkom op de arbeidsmarkt. Er zijn verhalen bekend van vrouwen die zich jarenlang verkleedden als mannen om als loontrekkende geld in het laatje te brengen en op die manier hun kinderen groot te brengen.

Onder het bewind van de huidige president, Abdel Fattah, zijn voor de Egyptische grondwet mannen en vrouwen nu gelijk en mogen ze dus elk beroep uitoefenen. Maar in de praktijk is er vooral in landelijke gebieden echter nog veel seksisme.

[related-posts]

Oude ingewortelde tradities kan men helaas niet in één of meerdere decennia veranderen. Terwijl wij hier de jongste jaren onze telgen zowel de familienaam van de vader als die van de moeder toekennen, verliezen vrouwen in Egypte (en andere landen in het Midden-Oosten) hun identiteit van zodra ze in het huwelijk treden en kinderen krijgen.

Je houdt dit nauwelijks voor mogelijk, maar de meeste mensen van de laatste generaties kènnen niet eens de familienaam van hun moeder. En zo ja, wordt het ze verboden die ook maar uit te spreken! In vage bewoordingen spreken ze over ‘de moeder van de oudste zoon’.

De internationale vrouwenbeweging UN Women wil bij wijze van dit filmpje een duidelijke aanklacht formuleren: ‘Give mom back her name!’.

Video vrouwenbeweging: