2 testjes die uitwijzen of jij meer als man of als vrouw denkt

In een vrouwelijk lichaam kan een mannelijk brein huizen en vice versa!

Zijn hersenen mannelijk of vrouwelijk? In een woordenboek moet je dit niet opzoeken -‘hersenen’ is trouwens altijd een meervoud en heeft geen geslacht- maar wetenschappers nemen deze vraag zeer ernstig en velen zijn ervan overtuigd dat we wel degelijk een onderscheid moeten maken.

De gerenommeerde neuro-wetenschapper, professor Simon Baron-Cohen, heeft daar sterk omlijnde ideeën over. Hij stelt dat er grofweg 2 soorten van hersenen zijn: ‘empathizers’, die meer vrouwelijk zijn en ‘sympathizers’ met meer mannelijke trekjes. Het type hangt volgens de professor nauw samen met de hoeveelheid testosteron in het lichaam.

In de Daily Mail verscheen een artikel waarin de professor 2 essentiële maar eenvoudige testjes uit de doeken doet om te achterhalen of jij een mannelijk of een vrouwelijk brein hebt.

1. Vouw je handen:

Leg je armen rustig op tafel en zonder nadenken vouw je je handen in elkaar. Je hoeft er niet eens naar te kijken; laat je hersenen de beweging spontaan dirigeren. Heb je dit gedaan, hou je handen dan in die positie en kijk je naar je duimen. Welke duim ligt nu bovenop? Is het de linkerduim dan duidt dit op mannelijke hersenen. De rechter hersenhelft is dominant.

Ligt je rechterduim boven, dan suggereert dit dat de linkerhelft van je hersenen dominant is. Die hersenhelft zorgt ervoor dat typisch vrouwelijke eigenschappen als empathie de bovenhand nemen.

(lees verder op de volgende pagina)