Internationale mannendag amper in het nieuws

Vrouwen beheersen de ‘Speciale Feestdagen’ kalender.

19 november staat al jaren genoteerd als de internationale ‘Mannendag’, maar kennelijk besteedt zo goed als niemand hieraan aandacht. Terwijl de internationale Vrouwendag, de Secretaressedag, de dag van de Poetsvrouw en zelfs de dag van de Toiletmadam extra belangstelling genieten.

Het Vader Kennis Centrum (VKC) vervat het thema van deze mannendag in enkele bijzonder lange volzinnen: ‘Doelstellingen zijn ondermeer een focus op de gezondheid van mannen en jongens & vaders en zonen, het verbeteren van genderverhoudingen, de bevordering van gendergelijkheid, en het benadrukken van positieve mannelijke rolmodellen. Het is allereerst een gelegenheid om de positieve prestaties en bijdragen van mannen en vaders te vieren, in het bijzonder hun bijdragen aan de gemeenschap, aan hun gezin en familie, aan hun huwelijk, aan het verzorgen, opleiden, inwijden en grootbrengen van hun kinderen, maar het is ook een gelegenheid om misstanden en achterstelling van mannen en vaders aan de orde te stellen en discriminatie tegen hen te agenderen en tegen te gaan.’

[related-posts]

Kortom, het stereotype mannenbeeld als kostwinner en gezinsverantwoordelijke is nog nadrukkelijk aanwezig in onze maatschappij, al verschilt dit van continent tot continent. In Afrika vooral worden jongens en mannen opgezadeld met een rolpatroon dat ze als een zware druk op hun schouders ervaren. Maar ook in onze contreien is het verwachtingspatroon voor een opgroeiende jongen anders dan voor een meisje.

In het kader daarvan deed adviesbureau Genderatwork onderzoek op 8 Vlaamse en Brusselse scholen, waaruit blijkt dat jongeren zich sterk bewust zijn van het stereotiepe mannenbeeld, maar dat ze de potentiële negatieve gevolgen ervan onderschatten. Opmerkelijk is hoe de verwachtingen over ‘de ideale man’ weer meer met het stereotiepe beeld stroken.

[related-posts]

“Stereotiepe beelden kunnen ook voordelen hebben, maar we verliezen te vaak de nadelen uit het oog”, zegt Katlijn Demuynck van Genderatwork. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Catalyst noemt de verplichting tot financiële verantwoordelijkheid voor het huishouden, het zogeheten ‘Atlas-syndroom’, als een van de nadelen van de mannelijkheid. “De druk die dat met zich meebrengt, vertaalt zich in hoge zelfmoordcijfers, drank-en druggebruik en daden van geweld”, zegt Demuynck, die onder meer wijst op de verantwoordelijkheid van de reclamewereld en rolmodellen in de media. Het onderzoek kwam er met de steun van het Vlaams ministerie voor Gelijke Kansen, dat dus ook ook het mannelijk geslacht betrekt in zijn Genderklik-programma.

Over ministeries gesproken: al eens geteld hoeveel vrouwen er zetelen in de huidige Vlaamse en Federale regering? Het zullen weer hoofdzakelijk de mannen zijn die dit land uit de impasse moeten helpen!…