Zeg niet te gauw: ’t is weer een vrouw!’

Vrouwen veroorzaken minder ongevallen.

Vroeger zag je de slogan zelfs op een sticker die op de achterruit van de wagen werd gekleefd: ‘Zeg niet te gauw: ’t Is weer een vrouw!’. Bleek dat de bestuurders met zulke sticker ook meestal vrouwen waren en het betekende eigenlijk zoveel als ‘Hou afstand!’… Gek, maar tot vandaag wordt zowel door mannen als vrouwen beaamd dat mannelijke chauffeurs beter zijn dan vrouwelijke.

Zelfs uit een recente enquête van de mobiliteitsorganisatie VAB i.s.m. de radiozender MNM blijkt dat die gedachte standhoudt. Aan 800 jongens en meisjes die net hun rijbewijs behaalden, werd de vraag gesteld: ‘Wie zijn de betere autobestuurders?’. Bij nader inzien had men die vraag beter gesteld aan de rij-instructeurs, niet?…

[related-posts]

De VAB had in een eerdere enquête via hun magazine al een aantal meer gedetailleerde vragen gesteld, maar dan wel aan ervaren chauffeurs. En daaruit blijkt dan weer dat vooral de mannelijke chauffeurs een vermanende slogan nodig hebben: ‘Wees een heer in het verkeer!’. Vrouwen blijken immers veel hoffelijker in het verkeer dan mannen. Ze stoppen doorgaans altijd aan een zebrapad en houden zich ook aan de snelheidsbeperkingen in de dorpskernen en in de nabijheid van scholen. Daarnaast blijkt ook hun ‘ritsgedrag’ veel beter, houden ze meer afstand en passen zich veel beter en sneller aan aan de weersomstandigheden.

Maar ook de mannelijke chauffeurs krijgen complimenten in het rapport: ze kunnen in de eerste plaats veel beter parkeren tussen twee wagens in. Ze kunnen veel beter om met afleiding in de wagen en blijken ook makkelijker te manoeuvreren in moeilijke verkeerssituaties, vooral in de stadscentra. Ze hebben meer gevoel voor oriëntatie en schatten de moeilijkheidsgraad en het zichtbereik beter in dan vrouwen.

[related-posts]

Maar uiteindelijk helt de positieve balans naar de vrouwelijke chauffeurs. Zij veroorzaken veel minder ongevallen en maken veel minder zware verkeersovertredingen dan hun mannelijke collega’s. Vraag is wel? Zijn er niet véél meer mannelijke autobestuurders in het verkeer dan vrouwelijke? Kijk eens om je heen als je in de file staat!…