Volgt België het Finse voorbeeld van een basisinkomen voor elke burger?

Utopie of niet?

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan elke burger/inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. In Finland is het al ingevoerd. Zwitserland hield een volksraadpleging over de materie en Nederland heeft gemeentes die gaan experimenteren met het voorstel.

Belgisch federaal kamerlid Nele Lijnen heeft er zelfs een boek over geschreven Win for Life – Met het basisinkomen naar vrijheid en creativiteit. “Je hoeft er niets voor te doen of te laten. Alles waarvoor je werkt, komt erbovenop”, wordt ze geciteerd in Het Nieuwsblad. Maar vergis je niet: “­Alle onder­delen van de sociale zekerheid worden geschrapt die niet aan onze gezondheidszorg gerelateerd zijn.” Het betekent dus niet dat je zomaar iets in de schoot geworpen krijgt. Er vallen ook andere voordelen weg.

“Het ­bedrag van het ­basisinkomen mag niet te hoog zijn, want dan wordt het on­betaalbaar en zal misschien niemand nog willen werken. Het mag ook niet te laag zijn, want het doel is armoede ­uitroeien. Het moet dus boven de ­armoedegrens liggen, in ons land ­momenteel zo’n 1.100 euro per maand. Dat is mijn uitgangspunt”, aldus Lijnen.

(lees verder op de volgende pagina hoe het precies in elkaar zit)