Verkeersexamen voor jongeren is een succes

Jeugd kent de verkeersregels beter dan oudere weggebruikers.

Vorig jaar namen maar liefst 16.000 leerlingen uit het basisonderwijs deel aan het Grote Voetgangersexamen en het Grote Fietsexamen. Bleek dat de jonge weggebruikers de verkeersreglementen beter kennen dan de gemiddelde autobestuurder. 8 op 10 leerlingen slaagden met brio!

Kinderen fietsen

Knap initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De grootste bekommernis van de ouders was, of je je zoon of dochter al vrijuit naar school mag laten fietsen. Daarom organiseerde de stichting examens voor ‘zachte weggebruikers’, inherent aan de rijexamens voor autobestuurders. Al dan niet op aandringen van hun ouders, namen duizenden jongeren deel aan de proeven.

[related-posts]

Het vergde enige studie van de leerlingen, maar theoretisch zijn kinderen tussen 7 en 12 jaar beter op de hoogte van de precieze verkeersreglementen dan hun eigen ouders. Autobestuurders blijken te weinig rekening te houden met vooral fietsers, die bijvoorbeeld wél toegang hebben om in tegengestelde richting een weg op te rijden.

Uit het examen bleek ook dat jonge voetgangers heus wel een zebrapad opzoeken om de straat over te steken. Doorgaans doen ze dit zonder omkijken, ervan uitgaand dat automobilisten tóch stoppen voor een zebrapad.

Jonge fietsers daarentegen geven toe nogal wat risico te nemen in het verkeer. Het ontbreken van afgelijnde fietspaden is de klacht nummer één en ook de abominabele staat van de fietspaden breekt hen zuur op.

Misschien is dit een verkeerd examen? Zou de Vlaamse Stichting Verkeerskunde niet in de eerste plaats de gemeentebesturen moeten onderwerpen aan een proefrit?…