Vader startte carwash voor zijn autistische zoon

Twee jaar later telt de zaak 43 werknemers, waarvan 35 autisten.

Eén van de twee zonen, Andrew, was al jaren het zorgenkind van een gezin uit Florida. Hij groeide weliswaar zonder al te veel problemen op als kind, maar eenmaal 18 jaar drong de vraag zich op: wat met zijn toekomst en zijn werkzekerheid? Andrew moet een doel voor ogen hebben!

De werkloosheid onder autisten is enorm hoog en daardoor gaan ze zich nog meer isoleren en voelen ze zich vaak verloren in hun eigen wereldje. De vader, John, kwam op het idee om een carwash op te zetten voor zijn zoon. Zowel Johns vrouw als zijn oudste zoon, Tom, sprongen enthousiast mee op de kar en binnen de kortste keren reed de eerste wagen de ‘Rising Tide Carwash’ in.

[related-posts]

Pa John wist immers maar al te goed tot wat zijn autistische zoon allemaal in staat was. Autisten zijn over het algemeen erg nauwgezet en hebben oog voor detail. En om de één of andere reden hebben ze ook iets met auto’s.  Pa’s idee bleek echter meer dan een lukraak initiatief, het werd zelfs een lucratieve onderneming.

Vandaag, 2 jaar later, komen gemiddeld 350 wagens naar de carwash afgezakt, tijdens de weekends soms een duizendtal. Het merkwaardige is dat bijna al het werk wordt verricht door autisten. En die voelen zich allemaal duidelijk in hun nopjes.

Geniet van deze hartverwarmende mini-documentaire!