Kim Gevaert geeft goede voorbeeld

Zij wil ons allen meer doen bewegen. Eén op de drie Belgen doet immers nooit aan sport.

Toen onlangs uit onderzoek bleek dat we veel minder sporten dan pakweg 5 jaar geleden, was dit zowel voor de Vlaamse als de Waalse Atletiek Liga het signaal om een project uit de grond te stampen, met name ‘Iedereen Atleet’.

Kim_GevaertKim Gevaert (35), die in 2008 een punt zette achter haar atletiekloopbaan, was graag bereid om ambassadrice van dit project te worden: “Toen ik het doel van dit project hoorde, heb ik geen moment getwijfeld. Atletiek is er niet alleen voor competitiesporters. Ook vrije sporters en niet-sporters zijn welkom in atletiekclubs!”

Dit beaamt ook Ludwig Petroons, directeur van de Vlaamse Atletiek Liga: “Momenteel tellen de atletiekfederaties twee derde competitiesporters en slechts een derde recreanten. Met dit project willen we die verhouding omkeren.”

[related-posts]

“Misschien is de drempel om bij een club aan te sluiten nog te hoog”, verduidelijkt Kim haar intenties, “terwijl een club altijd een stimulans is om sàmen te bewegen en bovendien kun je er sociale contacten leggen. Overigens beschikken de clubs over de knowhow om sporters perfect te begeleiden.”

Eerste vraag, Kim: hoeveel tijd heb je nodig om je in een club niet al te belachelijk te maken, als je in geen vijf jaar nog aan sport hebt gedaan?