Is dit dè oplossing voor de duizenden daklozen?

Britse jonge architect kreeg het licht op groen voor zijn project.

Het is niet bepaald een vrolijk gezicht: de daklozen die zich een armoedig plekje toe-eigenen in volle stad en in open lucht. Je voelt een soort van plaatsvervangende schaamte -zowel voor het stadsbestuur als voor de daklozen zelf- en tegelijk de onmacht om hieraan zelf iets te verhelpen.

Wereldwijd wordt het verschijnsel almaar groter en niet zelden spreekt men over een heuse ‘plaag’! In verschillende wereldsteden zijn actiegroepen zelfs in de weer om daklozen volledig uit het ‘vernederende’ straatbeeld te bannen. In vele Amerikaanse steden gingen de autoriteiten al in op dit protest en worden buitenslapers in gevangenissen gedropt of worden ze bedacht met een fikse boete. Wat zinloos is, want welke dakloze kan zulke boete betalen?

(lees verder op de volgende pagina)