Familie vindt troost in mysterieuze brief na brand

Een anonieme brief geeft gezin opnieuw moed nadat huis werd afgebrand.

[highlight color=’white’ backcolor=’#ff0000′]Het gezin verloor zijn droomhuis in een brand in San Diego deze week, maar vond iets dat hen – en de hele gemeenschap van Carlsbad – opnieuw hoop en kracht geeft.[/highlight]

In de verwoeste voortuin staat een schop, met een anonieme brief eraan vastgemaakt… 189 woorden van wijsheid en aanmoediging, die verschillende lezers inspireren om niet op te geven en hun moed bijeen te rapen.

Op de brief, ondertekend met GB, staat het volgende:

We kunnen niet ontsnappen aan de tragedies die zich voordoen in ons leven. We kunnen zoeken naar een reden en ons afvragen – waarom? Misschien kunnen we anderen de schuld geven of ons voorstellen hoe het leven zou worden, had dit niet gebeurd, maar misschien is wat ons karakter definieert niet onze problemen, maar hoe goed we erop reageren en opstaan ​​na te zijn neergehaald.

“We cannot escape the tragedies that arise in our lives. We can search for a reason and ask – why? Maybe we could hold others at fault or imagine what life would be had this not happened, but perhaps what defines our character is not our struggles but how well we meet them and rise up after getting knocked down.”

Geloof zal angsten, twijfel en onzekerheden overwinnen. Soms in het leven herkennen we niet hoe sterk we eigenlijk zijn, totdat we worden geconfronteerd met een grote tragedie in ons leven. Deze ramp waar we vandaag voor staan, zal helpen bij de ontwikkeling van de sterkte en kracht die we nodig hebben voor morgen.

“Faith will overcome fears, doubt and insecurities. Sometimes in life we don’t recognize how strong we actually are until we are faced with a great tragedy in our life. This calamity we face today will help develop the strength and fortitude we need for tomorrow.”

[related-posts]

Het verliezen van alles wat we bezitten is triest, maar de dingen die we bezitten, bepalen niet wie we diep vanbinnen zijn. Soms brengt de slechtste situatie het beste in ons en anderen boven.

“Losing everything we own is sad, but the things we own do not diminish who we are inside. Sometimes the worst situation brings out the best in us and others.”

Als je een puzzel maakt van honderden stukken, vervolledig je die stuk voor stuk. Niemand kan teruggaan en veranderen wat er is gebeurd, maar we kunnen allemaal vandaag beginnen en een nieuwe morgen maken, schop voor schop, dag voor dag.

“When you put together a jigsaw puzzle made of hundreds of pieces, you put it together one piece at a time. No one can go back and change what has happened, but we can all start today and make a new tomorrow, one shovel at a time, one day at a time.”

Video “anonieme brief geeft hoop”: