Belgen zijn milieubewuster dan we vermoeden!

Wat doe jij met je gebruikte batterijen?

Uit een recent rapport van BEBAT, de vereniging die instaat voor de het sorteren en recycleren van alle soorten gebruikte batterijen, accumulatoren èn zaklampen, blijkt dat naar schatting 9 op de 10 landgenoten (!) wel degelijk die ‘afgedankte spullen’ deponeren in de daartoe bestemde plaatsen. Vorig jaar hebben de Belgen maar liefst 2.700 ton gebruikte batterijen binnengebracht en dit is een absoluut record!

Tegenover 2013 werd er 87 ton meer ingezameld en dit is opmerkelijk omdat batterijen almaar lichter en kleiner worden. Vooral scholen en supermarkten dragen meer dan hun steentje bij aan deze milieubewuste vorm van recycleren. Je kan er moeilijk aan de inzamelboxen voorbijgaan.

Als je een batterij in de vuilnisbak gooit, gooi je waardevolle stoffen weg die kunnen gerecycleerd worden. Maar wat gebeurt er met de batterijen die je hebt ingeleverd? Lege batterijen worden eerst gesorteerd. Tijdens het sorteren worden de verschillende batterijen per soort bij elkaar gelegd en daarna worden de batterijen in een andere fabriek per soort verpulverd in een vacuüm-oven op 850° C. Daarna begint de kringloop.

[related-posts]

recyclageicoon

Uit de batterijen wordt staal, lood, zink, kwik, cadmium en mangaan -een overgangsmetaal- teruggewonnen, waarvan nieuwe batterijen worden gemaakt. Het omhulsel van batterijen wordt hergebruikt voor het maken van nieuwe producten van metaal. Het officiële recyclagesymbool is de cirkel met 3 ronde pijlen.

Batterijen die nog zware metalen bevatten, vallen onder de Europese Richtlijn 157 en moeten worden voorzien van een speciaal logo: een doorgestreepte vuilnisbak. Deze logo’s moeten de consument aanzetten tot het inleveren van de batterij i.p.v. het klakkeloos weggooien in de afvalemmer.

Elke Belg gebruikt gemiddeld 15 batterijen en accu’s per jaar, waarvan hij er 10 los in de winkel aankoopt en 5 die in een toestel zijn ingebouwd. Elk gezin zou volgens BEBAT gemiddeld 107 batterijen en accu’s in huis hebben, waarvan er 14 leeg zijn. 73% van de batterijen en accu’s die thuis worden bijgehouden bevinden zich in de keuken, garage of de berging. Dat is veel, maar ga zelf maar na!

En dan nog dit: sommige mensen bewaren hun batterijen in de koelkast omdat ze denken dat ze dan langer meegaan. Dit is verre van een goed idee, integendeel, ze kunnen stoffen verspreiden die schadelijk zijn voor de inhoud van je frigo!