Aantal jobstudenten neemt almaar toe

En toch is er aan de kust een nijpend tekort.

De ondernemersorganisatie NSZ telde vorig jaar al 427.052 jobstudenten in de maanden juli, augustus en september, wat er meer dan 30.000 meer waren dan in 2010. Verwacht wordt dat het er dit jaar bij benadering 450.000 zullen zijn. De meeste studenten worden tewerkgesteld in kmo’s. Het minst happig zijn ze om in de horeca aan de slag te gaan. En dit laat zich ook gevoelen, want aan de kust schrééuwt men om jobstudenten.

Voor de tijdelijke werknemers zal de crisis er wel voor iets tussen zitten. Het gros van hun verdiende centjes gaat naar ‘op vakantie gaan’ en het aankopen van nieuwe kledij en ICT-spulletjes.

Bedrijven die meer jobstudenten inschakelen, doen dat omdat het werk globaal is toegenomen en niet om een tijdelijke piek op te vangen.

[related-posts]

Opmerkelijk is ook dat maar liefst 54% van de studenten ook tijdens het schooljaar één of andere bijverdienste heeft, zowel na de lesuren als tijdens de weekends. En in dit geval wordt de horeca wél goed op haar wenken bediend.

Ondanks het feit dat het systeem van studentenarbeid begin 2012 versoepeld werd, pleit 82% van de werkgevers én studenten voor een verdere versoepeling. Nu geniet men gedurende 50 dagen van een voordelig RSZ-tarief en dit wil men uitbreiden tot 400 dagen. Vooral voor de werkgevers betekent dit een wereld van verschil.

In de marge: zelf ging ik tijdens de vakantiemaanden ook uit werken. Vanaf mijn zestiende. En het geld dat ik ermee verdiende moest ik thuis afgeven! Dit blijkt tegenwoordig voor niet één jobstudent nog het geval te zijn.