67 mensen met verschillende achtergrond krijgen uitslag van hun DNA-test

Afkomst.

Een etniciteit is een sociaal-culturele identiteit, die een bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt. Het concept etniciteit wortelt in het gegeven dat de leden van bepaalde bevolkingsgroepen zich identificeren met gezamenlijke kenmerken, zoals nationaliteit, stamverwantschap, religie, taal, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden. Helaas zorgen die normen en waarden ook voor steeds meer conflicten in de wereld.

Video: 67 mensen met verschillende achtergrond krijgen uitslag van hun DNA-test